Szakközépiskola

2016. szeptember 1-től induló képzések esetében:

Szakközépiskolai képzés jellemzői:

A szakközépiskolai oktatás két részből áll, a szakmunkásképzéssel kezdődik /3 év/, majd a szakmai vizsga letétele után az érettségire felkészítő /2 év/ képzéssel folytatódhat, érettségi szerezhető.

Választható szakirányok, szakmák 9. osztályban a 2016/2017 tanévtől:

- Virágkötő és virágkereskedő szakma /3 év/ + érettségire felkészítő képzés /2 év/  ismertető itt

-Szőlész-borász szakma /3 év/ + érettségire felkészítő képzés /2 év/  ismertető itt

- Dísznövénykertész /3 év/ + érettségire felkészítő képzés /2 év/  ismertető itt

- Kertész szakma /3 év/ + érettségire felkészítő képzés /2 év/  ismertető itt

 

2015. szeptember 1-ig indult képzések esetében:

Szakközépiskolai képzés (9-12.o)

A szakközépiskolai képzés fő célja, hogy felkészítsen az érettségire, a továbbtanulásra, és a választott szakmai ágazat technikus
képzéséhez megfelelő szakmai ismereteket adjon. A technikusi képzés így 1 évvel rövidebbé válik.
Az oktatás során 9.  osztálytól kezdődően szakmai alapozó elméleti és gyakorlati
képzést is kapnak a tanulók. A szakmai alapozás nagymértékben elősegíti a szakirányú továbbtanulást.

Az alábbi szakmai ágazatban kínálunk szakközépiskolai képzést:

Kertészet és parképítés ágazat
     Képzési idő: 4 év a  Parképítő és fenntartó technikus szakmákra orientálva, majd ezután
    1 év a technikusi végzettség megszerzése.
     A felvételi pontszámot az alábbi tantárgyak 5-8. osztály osztályzatainak összege adja meg:
     magyar irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, matematika, történelem, biológia, kémia,
     informatika, testnevelés, rajz.