Tanároknak

További tartalom csak belépés után érhető el.

 

Jogszabály kereső - magyarorszag.hu

 

Jogszabály gyűjtemény :

( Ha nem működik a link , használjuk a keresőt )

 

2012. évi XCIII. törvény

a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

2011. évi CLXXXVIII. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

2011. évi CLXXXVII. törvény

a szakképzésről

2001. évi XXXVII. törvény

a tankönyvpiac rendjéről

1993. évi LXXIX. törvény

a közoktatásról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet

a 2012/2013. tanév rendjéről

6/2012. (III. 1.) NGM rendelet

a törzskönyvi nyilvántartásról

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet

a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

17/2004. (V. 20.) OM rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

40/2005. (V. 24.) OM rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

1992. évi XXXIII. törvény

                a közalkalmazottak jogállásáról

 

Egészségügyi szűrővizsgálatokhoz történő szülői hozzájárulás - jogértelmezés